Workshops

Under våra workshops delar vi med oss av vår kunskap, inspirerar och interagerar med deltagarna både teoretiskt och praktiskt.

Samtliga workshops kan genomföras digitalt, dvs helt på distans. Vi kan även hålla våra workshops på din arbetsplats alternativt bjuda in er till oss på Luleå Science Park.

SMARTa mål

Om denna workshop

Genom att formulera ett tydligt mål med en klarlagd bild av vad som ska göras och varför skapas ett strukturerat sätt att uppnå målet.

Fokuset för denna workshop ligger i hur du skapar SMARTa mål med inriktning mot en bättre hälsa samt hur du kan underlätta navigeringen längs vägen till målet.

SMART är en välbeprövad modell som används för att underlätta vid formulering av målsättning. Modellen används inom organisationer, främst gällande försäljning och projektmål, men också inom ramen för personlig utveckling.

 • Deltagarna får en grundlig genomgång av modellen för SMARTa mål.
 • Deltagarna får skapa ett personligt eller gemensamt SMART mål.
 • Deltagarna får redskap för att möta hinder och motgångar.
 • Deltagarna får en grundlig genomgång av modellen för SMARTa mål, vilken är en effektiv och väl beprövad metod att arbeta med inom organisatoriska frågor. Således kan medarbetarna bli mer effektiva i arbetet med organisatoriska frågor.
 • Genom att skapa personliga SMARTA mål kommer deltagarna ha större chans att uppnå målet både på individuell- och teamnivå.

Detta får du

 • Deltagarna får en grundlig genomgång av modellen för SMARTa mål.
 • Deltagarna får skapa ett personligt eller gemensamt SMART mål.
 • Deltagarna får redskap för att möta hinder och motgångar.

Vinsterna för företaget

 • Deltagarna får en grundlig genomgång av modellen för SMARTa mål. Vilken är en effektiv och väl beprövad metod att arbeta med inom organisatoriska frågor.
 • Genom att skapa personliga SMARTA mål kommer deltagarna ha större chans att uppnå målet både på individuell- och teamnivå.

Stresshantering

Om denna workshop

Visste du att stress, enligt Försäkringskassan är den största orsaken till sjukskrivning i Sverige. Genom att arbeta med stresshantering kan du minska antalet sjukskrivningar!

I denna workshop får deltagarna lära sig mer om vad stress egentligen är och om all stress är negativ eller inte. Workshopen går in på djupet och ger kunskap om hur stress påverkar våra kroppar samt vilka signaler man ska lyssna efter när kroppen är för pressad. Deltagarna kommer även få tips på hur de kan göra för att minska sin stressnivå.

 • Deltagarna får en djupare förståelse om hur kroppen fungerar ur ett stress- och prestationsperspektiv.
 • Deltagarna får kunskap och verktyg för att förebygga och motverka stress.
 • Med hjälp av ökad förståelse och verktyg, löper medarbetarna mindre risk för utmattning eller utbrändhet.
 • Medarbetarna blir piggare, mer produktiva och får starkare immunförsvar.
 • Företaget kan göra ekonomisk vinst i form av sparade sjukpengar samt ökad produktivitet.

Detta får du

 • Deltagarna får en djupare förståelse om hur kroppen fungerar ur ett stress- och prestationsperspektiv.
 • Deltagarna får kunskap och verktyg för att förebygga och motverka stress.

Vinsterna för företaget

 • Med hjälp av ökad förståelse och verktyg, löper medarbetarna mindre risk för utmattning eller utbrändhet.
 • Medarbetarna blir piggare, mer produktiva och får starkare immunförsvar.
 • Företaget kan göra ekonomisk vinst i form av sparade sjukpengar samt ökad produktivitet.

På temat stress erbjuder vi även dessa tjänster

Kost

Om denna workshop

I denna workshop får deltagarna lära sig mer om kost och hur det vi stoppar i oss faktiskt påverkar vår vardag. Workshopen går in på djupet och ger kunskap om hur olika ämnen från maten verkar i kroppen. Genom större förståelse är det lättare att göra en förändring. Deltagarna kommer också få tips på hur man med enkla medel kan göra förbättringar i sin vardagliga kost och vilka bovar man först och främst bör akta sig för.

 • Deltagarna får ökad förståelse för hur kosten påverkar oss samt kunskap om hur de gör bättre kostval.
 • Deltagarna får en handbok om hälsosam kost.
 • Vid extra tillägg kan de även få med sig en strukturerad kostplanering.
 • En hälsosam kost gör att personalen får mer energi, känner sig pigga under ett helt arbetspass, håller sig friska och mår bättre i allmänhet.
 • En hälsosam kost kan öka produktiviteten, minska antalet sjukskrivningar och således kan företaget göra större ekonomisk vinst.

Detta får du

 • Deltagarna får ökad förståelse för hur kosten påverkar oss samt kunskap om hur de gör bättre kostval.
 • Deltagarna får en handbok om hälsosam kost.
 • Vid extra tillägg kan de även få med sig en strukturerad kostplanering.

Vinsterna för företaget

 • En hälsosam kost gör att personalen får mer energi, känner sig pigga under ett helt arbetspass, håller sig friska och mår bättre i allmänhet.
 • En hälsosam kost kan öka produktiviteten, minska antalet sjukskrivningar och således kan företaget göra större ekonomisk vinst.

På temat kost erbjuder vi även dessa tjänster

Individuell kostrådgivning   >

(Här finner du även kostscheman,  matlagningskurser m.m.)