Tjänster

för företag

Gruppträning online, utomhus, på ditt kontor eller i träningslokal. 

Kan genomföras digitalt.

Avslappnande eller behandlande.

Ledande metod för strategiskt hälsoarbete på arbetsplatsen.

För hälsa eller personlig utveckling. Kan genomföras digitalt.

På företags- och individnivå. Kan genomföras digitalt.

Ger en grundlig bild över arbetsmiljön på företaget.

Få reda på hur hälsan ser ut inuti kroppen.