Stress­hanterings­plan

På företags- och medarbetarnivå.

En stresshanteringsplan används för att hitta och identifiera vilka stressorer som finns hos medarbetare eller på arbetsplatsen. Den hjälper till att förebygga, hantera samt åtgärda stress.

Stresshanterings­plan på företagsnivå

Så går det till

Vi genomför en arbetsplatsprofilbedömning där samtliga anställda får fylla i en enkät, utifrån vilken vi identifierar de punkter som skapar stress och en negativ arbetsmiljö. Därefter använder vi dessa punkter till att ta fram en handlingsplan med konkreta förslag på hur ni kan arbeta för att uppnå en bättre arbetsmiljö.

Företagets vinster

  • Med hjälp av stresshanteringsplanen löper medarbetarna mindre risk för utmattning och utbrändhet.
  • Medarbetarna blir piggare, mer produktiva och får starkare immunförsvar.
  • Företaget kan göra ekonomisk vinst i form av sparade sjukpengar samt ökad produktivitet.
Visste du att…
cirka 90% av alla sjukdomar går att relatera till stress?

Individuell stresshanterings­plan

Så går det till

Vi identifierar stressfaktorer i medarbetarens livssituation och tar fram en plan som vägleder medarbetaren till ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Personliga vinster

  • Med hjälp av stresshanteringsplanen löper du mindre risk för utmattning och utbrändhet.
  • Du blir piggare, mer produktiv och får starkare immunförsvar.
  • Du lägger grunden för ett behagligare, mer hållbart arbetsliv.