Samtal

Motiverande samtal för hälsa eller personlig utveckling. Genomförs nu digitalt.

Hälsosamtal

Behöver dina medarbetare någon att prata av sig med och samtidigt få stöttning kring olika hälsofrågor? Detta är ett tillfälle då dina medarbetare får tid att uttrycka sina känslor, motgångar och medgångar. Utifrån samtalet kan medarbetaren få tips, motivation och arbetssätt för att öka sin hälsa utifrån sina behov och förutsättningar.

Kan ske vid ett tillfälle för motivation till hälsoförändring eller med fördel kontinuerligt för en mer betydande effekt för medarbetarnas hälsa på sin arbetsplats.

Motiverande samtal

Fokus personlig utveckling och målsättning

Detta är ett samtalsupplägg som hjälper dina medarbetare att lägga upp konkreta mål för sitt arbete. 

Samtalsupplägget bygger på att medarbetarna själva ska konkretisera sina mål och sitt tillvägagångssätt med vägledning av  en hälsovägledare. När medarbetarna själva får vara med att skapa sina mål blir känslan av att vara i kontroll starkare och chanserna att nå målet ökar markant. Med det här samtalsupplägget kommer dina medarbetare att arbeta effektivare och samtidigt uppleva ett mer positivt arbete. 

Samtalet kan ske vid ett tillfälle för långsiktigt mål eller med fördel en gång i veckan för betydande effekt där mål skapas för varje arbetsvecka.