Stress­hantering

Tillsammans identifierar vi  vilka stressorer som finns i din vardag. Vi hjälper dig att förebygga, hantera samt åtgärda stress.

Stresshanterings­plan

Så går det till

Vi identifierar stressfaktorer i din livssituation och tar fram en plan som vägleder dig till ett långsiktigt hållbart liv, både hemma och på arbetet.

Personliga vinster

  • Med hjälp av stresshanteringsplanen löper du mindre risk för utmattning och utbrändhet.
  • Du blir piggare, mer produktiv och får starkare immunförsvar.
  • Du lägger grunden för ett behagligare, mer hållbart liv.
Visste du att…
cirka 90% av alla sjukdomar går att relatera till stress?

Hälsosamtal

Inriktning stresshantering

Vi lyssnar och stöttar samt ger råd om hur du kan förebygga, hantera samt åtgärda stress.