Hälsosamtal

Vi erbjuder hälsosamtal med olika inriktningar. Ett hälsosamtal kan vara för dig som inte vet var du ska börja, behöver prata av dig eller vill få tips och råd kring ett specifikt område inom hälsa.

Hälsosamtal

Inriktningar

  • Allmänt hälsosamtal
  • Kost
  • Fysisk aktivitet
  • Stress
  • Självkänsla
  • Skapa balans i livet

 

30 min …….. 480 kr
60 min …….. 630 kr