Hälsoprofil­bedömning (HPB)

Hälsoprofil är den ledande metoden för strategiskt hälsoarbete på arbetsplatser i Sverige. Målet är att på individnivå motivera till livsstilsförändring och därmed skapa märkbara förändringar i form av ökad hälsa på gruppnivå. Metoden är tvärvetenskapligt förankrad i medicin, fysiologi och beteendevetenskap.

Vinsterna med HPB:

1.

Hälsoprofilen skapar en heltäckande bild
av medarbetarnas hälsa genom att kartlägga måendet på företaget.
 

2.

Hälsoprofilen skapar förändring
på individnivå genom ökad förståelse för hur livsstil påverkar hälsa.

3.

Hälsoprofilen kan användas som underlag
för strategiskt hälsoarbete, styra investeringarna och få friskare medarbetare.

4.

Antalet sjukskrivningar på företaget kan minskas 
genom att följa upp individer i riskgrupper och öka deras motivation till bättre livsstil 

5.

Du sparar pengar
 genom att styra hälsoinvesteringar för att höja individer ur riskgrupp till friskgrupp.

Visste du att…?

En person i riskgrupp kostar i genomsnitt 1 månadslön extra per år
jämfört med en person i friskgrupp.

Vinsterna med HPB

  1. Hälsoprofil skapar en heltäckande bild av medarbetarnas hälsa genom att kartlägga måendet på företaget. 
  2. Hälsoprofil skapar förändring på individnivå genom ökad förståelse för hur livsstil påverkar hälsa.
  3. Hälsoprofilen kan användas som underlag för strategiskt hälsoarbete. Genom att få en detaljerad bild av medarbetarnas hälsa kan man styra investeringarna till dem som behöver det mest. På så sätt kan man få friskare medarbetare.
  4. Genom att följa upp medarbetarna i riskgrupper och satsa på att öka deras motivation till att förbättra sin livsstil kan man minska antalet sjukdagar på arbetsplatsen.
  5. En person i riskgrupp kostar i genomsnitt 1 månadslön extra per år jämfört med en person i friskgrupp. Genom att styra hälsoinvesteringar för att höja individer ur riskgrupp till friskgrupp sparar man pengar.

Så går det till

Deltagarna besvarar frågor på Todaytoo

Deltagaren får en länk till Hälsoprofilen och loggar i i Todaytoo för att besvara ett antal frågor. Detta tar ca 5 minuter och frågorna berör individens levnadsvanor.  Alla svar behandlas konfidentiellt.

Mätning och motiverande samtal om nuläge och hälsovision

Under ett individuellt möte går hälsovägledaren tillsammans med deltagaren igenom de besvarade frågorna. Samtalet skapar en möjlighet för deltagaren till reflektion och ökad förståelse för hur den egna livsstilen påverkar hälsan. Hälsovägledaren mäter deltagarens längd, vikt, blodtryck och midjemått samt registrerar deltagarens värden så att dessa blir synliga i deltagarens hälsoprofil.

Deltagaren gör ett konditionstest på cykel

Konditionstestet genomförs under cirka 8 minuter på en individanpassad nivå och deltagaren kommer enbart uppleva en lätt form av ansträngning och andfåddhet. Hälsovägledaren registrerar deltagarens puls kontinuerligt under konditionstestet och kommer även att fråga deltagaren om upplevd ansträngning.

Deltagaren får se sitt resultat på sitt hälsokonto

På sitt personliga konto på Todaytoo kan deltagaren läsa om sitt individuella resultat och vad resultatet innebär ur ett hälsoperspektiv. Därtill går resultatet att jämföra med svenska arbetslivet och även deltagarens tidigare resultat om sådana finns.

Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren

Deltagarnas individuella resultat sammanställs till en grupprapport vilken arbetsgivaren får tillgång till. I denna rapport framställs inga individuella resultat och resultat går ej att koppla till enskilda individer. I rapporten framgår vilka hälsoområden som är i störst behov av att förbättras på arbetsplatsen och detta resultat kan med fördel användas för att styra hälsoinvesteringar på företaget.

Uppföljning av resultaten

Utvärdera efter en tid om hälsoinvesteringarna på företaget har fungerat genom att göra en ny individuell hälsoprofil.