Arbetsplats­profil

Ger dig en grundlig bild över arbetsmiljön på ditt företag.

En arbetsplatsprofil är en enkätundersökning som ger en grundlig bild över arbetsmiljön på ditt företag. Undersökningen omfattar både fysiska och psykiska aspekter såsom trivsel, särbehandling, fysisk arbetsmiljö och säkerhet. Som företagsledare får du en anonym sammanställning av undersökningen där du kan se vilka utvecklingsområden som är störst. På så sätt får du reda på var dina resurser behövs som mest för att kunna utveckla arbetsplatsen.